WAFER FLORESTA NEGRA (CHOCOLATE + AVELÃ)
WAFER FLORESTA NEGRA (CHOCOLATE + AVELÃ)
WAFER OBSESSION (CHOCOLATE + CHOCOLATE BRANCO)
WAFER OBSESSION (CHOCOLATE + CHOCOLATE BRANCO)
WAFER NAPOLITANO (CHOCOLATE + MORANGO)
WAFER NAPOLITANO (CHOCOLATE + MORANGO)